Utem Melaka Universiti Teknikal Malaysia

Inilah dia universiti awam dan IPTA teknikal yang pertama di Malaysia ditubuhkan yang mengkhususkan melahirkan seberapa ramai lulusan dalam bidang teknikal.

Pada asalnya, universiti ini dikenali sebagai KUTKM atau Kolej Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Pautan Utem Melaka

Fakulti

  1. Fakulti Teknologi Kejuruteraan
  2. Fakulti Kejuruteraan Elektrik
  3. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
  4. Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawan
  5. Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan
  6. Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
  7. Institut Pengurusan Teknologi Dan Keusahawanan
  8. Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
  9. Fakulti Kejuruteraan Elektronik Dan Kejuruteraan Komputer

Info

PERKARA BUTIRANNYA
Dirasmikan 1 Disember 2000
Keluasan 766 ekar
Nama Canselor Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Haji Mohd Khalil bin Yaakob
Nama Naib Canselor Prof Dr Raha Abdul Rahim
Jumlah Kakitangan 2,110 orang
Jumlah Pelajar 10,782 orang
Portal Rasmi https://www.utem.edu.my/